ציפיות - איך מצפים מכם לתפקד כספית

מה הציפיות שיש כלפיכם בנושא כסף

הרעיון

חשוב מאוד להכיר את הכוחות הפועלים עליכם מבפנים ובמחוץ בנושא כסף.

מאמר זה עוסק בדרך לגלות את הציפיות המופעלות עליכם בנושא כסף

שאלות

הקדמה

על השאלות הבאות אתם יכולים לענות בכתב (עדיף), לענות תוך כמה דקות או תוך כמה ימים ושבועות. 
עבור אחדים מדובר בשאלות רבות עוצמה

שאלה- לפרנס מישהו אחר


האם אתם מרגישים צריכים לפרנס מישהו/י?

 • האם אתם מאמינים שאתם צריכים לפרנס את בן/בת הזוג שלכם
 • האם אתם מאמינים שאתם צריכים לפרנס את הילדים שלכם?
 • האם אתם מאמינים שאתם צריכים לפרנס את ההורים שלכם?
 • האם אתם מאמינים שאתם צריכים לפרנס אנשים נוספים?
שימו לב, לעתים התשובה לכל השאלות או לאחת מהשאלות נראית טראוויאלית, כזאת שלא צריך אפילו לענות עליה. אבל המטרה בשאלות הללו היא לדעת ולהבחין בדיוק מה טמון באמונות שלכם. 

האם אמרו לכם שאתם צריכים לפרנס מישהו אחר?

 • האם בן/בת הזוג שלכם בהווה או בעבר אמרו/ רמזו (גם בבדיחות דעת) שהם צריכים לפרנס אותכם?
 • האם אמרו לכם שאתם צריכים לפרנס מישהו אחר
 • האם רמזו לכם שאתם צריכים לפרנס מישהו אחר. 

האם אתם מאמינים שמישהו צריך לפרנס אותכם

האם אתם מרגישים שמישהו צריך לפרנס אותכם?

  • האם אתם מאמינים שמישהו צריך לפרנס אותכם
  • בני/ בנות זוג
  • הורים
  • ילדים
  • חברים
  • ועוד

האם אמרו לכם שמישהו צריך לפרנס אותכם?

  • האם בן/בת הזוג שלכם בהווה או בעבר אמרו/ רמזו (גם בבדיחות דעת) שהם אלה שצריכים לפרנס אותכם?
  • האם מישהו/י אחר טען שהוא צריך לפרנס אותכם?