בקרה - ללמוד את האמונות והיחס כלפי כסף

בחלק זה נסביר כיצד ללמוד מה היחס שלכם לכסף, מהן האמונות שלכן בנוגע אליו ועוד.
שימו לב שכל התרגילים מטרתם להעלות את המודעות. אין מטרתם שתעשו כרגע משהו עם הדברים. רק להכיר את היחס שלכם