כאשר מתחילים לעבוד על כסף מפסידים (בהתחלה) מעט כסף

במהלך העבודה על כסף עלולים להפסיד כסף


אחת התופעות המעניינות שעשויות לקרות לאלה שעובדים באופן פנימי על כסף זה שכאשר מתחילים לעבוד על הכסף, בהתחלה נדמה שיש עליה בכמות הכסף ולאחר מכן, ישנה ירידה מסוימת בהצלחות. 

תיאור התופעה

הרבה פעמים כשמתחילים לעבוד עם העולם הפנימי של הכסף, מרגישים שיש עליה מסוימת בכמות הכסף, שיש לנו. כלורמ מצליחים לעבוד, וכמובן שיש הרגשה טובה. 

לאחר מכן, ככל שמעמיקים בעבודה הפנימית הקשורה לכסף, ישנו זמן מסוים שבו כמות הכסף פוחתת. כלומר פתאום אותם ההצלחות של קודם לא עובדות. 
משהו מתפקשש. 
פתאום יש פחות כסף.

כמובן שלעתים נלחצים מהמצב ומפסיקים לעבוד על הכסף מבפנים, ומנסים שוב להשיג את הכסף מ"בחוץ" (כלומר מנסים לעשות מעשים חיצוחניים/ ישירים בשביל להרוויח כסף).

יחד עם זאת, כדאי להמשיך ולעבוד עם העבודה הפנימית על הנושא של הכסף דבר שעשוי לגרום לכך שהמצב הכספי ישתפר בהמשך. 

הסבר התופעה

קשה להסביר את התופעה על רגל אחת. 
יש כאלה שרואים אותה כמבחן לנחישות בדרך. דהיינו בזמן מתפתחים רוחנית ונפשית יש כמעין מבחנים לראות כמה רצינים.

יתכן שההסבר האחרון הוא נכון, אבל אינני סבור שהוא בדיוק תומך. 

אני סבור שההסבר קשור לכך שכאשר מטפלים בבעיה, אז היא מתגלה יותרבמלוא חומרתה, דבר שגורם להפסד כספי לזמן מסוים.

דוגמא
אחד האנשים שעבדו אתי לפי גישה זאת, היה להם קושי עם כסף. קושי שנבע מקשר משפחתי שם הכסף שיחק תפקיד חשוב. 
לאחר שהתחיל לעבוד על הקשר עם המשפחה שלו, התברר לו שהמצב הכספי שלו נעשה רע יותר. 
הרצון שלו היה להפסיק לעבוד נפשית על מצבו הכספי ולעבוד קשה יותר בשביל להרוויח את הכסף.

בעידודי, הוא פעל אחרת, והמשיך, למרות הקשיים, לעשות את עבודתו הפנימית בנושא...

אז מה לעשות?

להערכתי הדבר הטוב ביותר לעשייה זה פשוט להמשיך ולעבוד. 
לעבוד לאט, מדוד, אבל להמשיך לעבוד.. למרות ההפסד הזמני של מעט כסף.